Menu

Dětská skupina Velíšek

Název projektu: Dětská skupina Velíšek
 Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/23_049/0001664
Doba realizace projektu: 1.4.2023 až 31.1.2025
Doba budování : 1.4.2023 až 31.1.2024
Spuštění provozu: 1.2.2024

Název projektu: 
Dětská skupina Velíšek
 Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/23_049/0001664
Doba realizace projektu: 
1.4.2023 až 31.12.2024

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_23_049 s názvem „Vybudování dětských skupin (1)“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice.
V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s
alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější
podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Velešín a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Velešíně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen
s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit
svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost plus.